Farlig avfall

Hjelp oss å unngå brann – bli med på batterijakten

8. mars er startskuddet for Batterijakten 2017. 500 ivrige fjerdeklasser skal konkurrere om å samle inn flest mulig brukte batterier.

Les mer ›

Presserom (brukes kun av kommunikasjonsavdelingen)

Jonas Gahr Støre på befaring:

Norsk Gjenvinning støtter «Frå vik til vik - Rein kyst»

Les mer ›

2017

Vrak din gamle bil senest 20. mars - slipp årsavgift!

Vraker du bilen senest 20. mars slipper du å betale årsavgiften. I tillegg får du 3 000 kroner i vrakpant.

Les mer ›

Side by side, two boats abandoned

Materialgjenvinning av fritidsbåter

I et møte hos Klima- og miljødepartementet foreslo NG en pilot for å teste og videreutvikle innsamling og materialgjenvinning av fritidsbåter.

Les mer ›

2017

- Vil gjøre kollegaene gode

Stian Stenersen er kåret til NG-helt for sitt kremmerskap og sin lagånd.

Les mer ›

Foto: NG anlegg Groruddalen Miljløpark

Lokale tjenester som gir globale resultater for miljøet

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Tjenestetilbudet omfatter avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, nedstrømsløsninger, husholdningsrenovasjon, riving, miljøsanering, håndtering av masser og sikkerhetsmakulering.

Les mer ›

Hva leter du etter?

Illustrasjonsfoto: Medarbeider fra Norsk Gjenvinning ved kumlokk

 

Compliance-
program

 Les mer ›

Fotograf Marion Haslien - Gjenvinning i Tønsberg

Ledige
stillinger

 

Les mer ›

 

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner