Nøkkelpersoner

Oversikt over medlemmer i konsernledelsen og styret.

Konsernledelsen

NG, NORSK GJENVINNING,

Konsernsjef

Erik Osmundsen

CV › LinkedIn ›
NG, NORSK GJENVINNING,

Finansdirektør/CFO

Dean Zuzic

CV › LinkedIn ›
NG, NORSK GJENVINNING,

Direktør Strategi og bærekraft

Hans Fredrik Wittusen

CV › LinkedIn ›
NG, NORSK GJENVINNING,

Direktør for organisasjonsutvikling og compliance

Ingrid Bjørdal

CV › LinkedIn ›
NG, NORSK GJENVINNING,

Direktør Divisjon Metall og Divisjon Gjenvinning

Egil Lorentzen

CV › LinkedIn ›
NG, NORSK GJENVINNING,

Direktør Divisjon Downstream

Jon Bergan

CV › LinkedIn ›

Administrasjon - konsernledelsen og styret

NG, NORSK GJENVINNING,

Konsernsekretær

Hege Edvardsen

+47 996 47 746

Konsernets styreformann

Styrets formann

Ole Enger

Styremedlemmer

Styremedlem

Per-Anders Hjort

Styremedlem - Altor Equity Partners

Pål Stampe

Styremedlem - Altor Equity Partners

Maria Tallaksen

Ansattes representant

Yngve Longva Moland

Ansattes representant

Lasse Stenskrog

Ansattes representant

Cecilie Skauge

Varamedlemmer

Ansattes representant

Gøran Holt Andersen

Ansattes representant

Kenneth Aase

Ansattes representant

Morten Riseth

Ansattes representant

Christian Henrik Andresen

Ansattes representant

Einar Sørensen Høifødt

Ansattes representant

Tom Erik Løchen

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner