NG, NORSK GJENVINNING,

Konsernsjef

Erik Osmundsen

CV › LinkedIn ›
NG, NORSK GJENVINNING,

Finansdirektør/CFO

Dean Zuzic

CV › LinkedIn ›
NG, NORSK GJENVINNING,

Direktør strategi og bærekraft

Hans Fredrik Wittusen

CV › LinkedIn ›
NG, NORSK GJENVINNING,

Direktør for organisasjonsutvikling og compliance

Ingrid Bjørdal

CV › LinkedIn ›
NG, NORSK GJENVINNING,

Direktør Divisjon Metall og Divisjon Gjenvinning

Egil Lorentzen

CV › LinkedIn ›
NG, NORSK GJENVINNING,

Direktør Divisjon Downstream

Jon Bergan

CV › LinkedIn ›
Portretter

Divisjonsdirektør for Prosjektbasert Virksomheter

Bjørn Arve Ofstad

CV › LinkedIn ›
NG, NORSK GJENVINNING,

Divisjonsdirektør for divisjon Metall

Andreas Lindstöm

CV › LinkedIn ›
Portretter

Direktør oppstrøm salg og logistikk

Frode Karlsen

CV ›
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner