Favicon files not found

Svekkede råvarepriser

Anlegg - Groruddalen Milj_park Produksjon av flis ved Groruddalen Miljøpark.

Avfall har blitt en råvare for energiproduksjon både nasjonalt og internasjonalt, og disse avfallsprisene påvirkes av prisfallet på andre energiprodukter som olje og elektrisitet. 

Markedsprisene for trevirke og restavfall har falt betydelig det siste året og er nå på historiske dårlige nivåer. Vi forventer at også 2016/2017 blir krevende. 

Dette har påvirket og kommer til å påvirke avsetningskostnadene våre. Denne utviklingen skyldes flere årsaker: 

Milde vintre

Årets vinter har objektivt sett vært kort, og våren kom tidlig. Det er den tredje milde vinteren på rad, og dette påvirker selvfølgelig etterspørselen etter energi.

Høyere gjennomsnittstemperaturer

Klimaendringene har blitt merkbare - også i Norge. Først og fremst gjennom flom og ekstremvær, men vi opplever også økt gjennomsnittstemperatur. En naturlig konsekvens av dette er redusert behov for oppvarming.  

Store lagre i Norge og Sverige 

Både oppstrømskunder og mottaksverk i Norge og Sverige har historisk høye lagre da man ikke klarte å tømme lagrene i løpet av fyringssesongen som gikk. Etterspørselen etter mer forbrenningsavfall synker som følge av dette også.

Vi ser oss derfor dessverre nødt til å justere prisen på trevirke og restavfall.  Ønsker dere mer informasjon ber vi dere ta kontakt vårt kundesenter.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner