160608 Veikart for sirkulærøkonomi

Deltagere i utvalg og styringsgruppe

07.06.2016

Nedenfor finner du en oversikt over deltagerne i utvalg og styringsgruppe for avfalls- og gjenvinningsbransjens veikart for sirkulærøkonomi.

Arbeidsutvalget har bestått av:

 • Nancy Strand, Avfall Norge (prosjektleder)
 • Henrik Lystad, Avfall Norge
 • Pia Prestmo, Avfall Norge
 • Hans Fredrik Wittusen, Norsk Gjenvinning
 • Thomas Mørch, Norsk Gjenvinning
 • Eivind Fliflet, Norsk Gjenvinning
 • Bjørn Erik Rui, VESAR

Avfall Norges sirkulære utvalg har bestått av:

 • Nina Evje, Nortura
 • Øivind Brevik, Romerike Avfallsforedling (ROAF)
 • Bente Gansum Dazeenko, BIR Privat
 • Thomas Mørch, Norsk Gjenvinning
 • Camilla Skjelsbæk Gramstad, Virke
 • Pål Smits, Lindum
 • Aina Seland, Stiftelsen Miljømerking
 • Synnøve Bjørke, Rekom
 • Helge Brattebø, NTNU
 • Fredrik Hellström, Frevar

Styringsgruppen for prosjektet har bestått av:

 • Nancy Strand, Avfall Norge
 • Erik Osmundsen, Norsk Gjenvinning
 • Andreas Gillund, VESAR