Favicon files not found
Bærekraftrapport 2016
Bergen Miljøpark Knarrevik utenfor Bergen.

Bærekraft fundert på tre grunnpilarer

Norsk Gjenvinning-konsernet ønsker å synliggjøre hvordan våre tjenester og råvarer bidrar til økonomisk, sosial og miljømessig verdi – både for kundene våre, for samfunnet og for oss. Det gjør vi blant annet gjennom vår bærekraftrapportering.

For oss er bærekraft fundert på tre grunnpilarer:

Compliance: Fordi vår bransje krever sterkt fokus på etterlevelse, sporbarhet og kontroll for å sikre langsiktig robusthet.

Sirkulærøkonomi: Fordi vi tror på at en hvileløs jobbing for å skape stadig bedre løsninger for ombruk og gjenvinning av ressurser skaper verdi for våre kunder, for miljøet og for vår egen bunnlinje.

Eget fotavtrykk: Fordi vår virksomhet har et betydelig fotavtrykk på miljø, mennesker og samfunn i både positiv og negativ forstand. Vi kan gjøre en stor forskjell ved å ha fokus på å styrke de positive effektene og minimere de negative.

160906 Revisjon i Asia

Compliance

Vi har gjennom flere år arbeidet hardt for å utvikle og implementere et omfattende compliance-program, og løpende investert i tiltak som skal sikre tilfredsstillende standarder, rutiner og systemer i alle ledd – slik at våre kunder skal kunne føle seg trygge.

Les mer ›
Junkyard full of smashed cars

Sirkulærøkonomi

For oss handler sirkulærøkonomi enkelt sagt om å bruke markedskreftene til å sikre mindre avfall, mer gjenbruk og økt bruk av avfallsbaserte råvarer i produksjonen av nye varer. Det handler om nye forretningsmodeller som fører til gjenbruk, ombruk og reparasjon av råvarer i omløp. 

Les mer ›
Thomas Ekstrøm - Herøya

Eget fotavtrykk

Med fotavtrykket vårt, mener vi ikke bare det økologiske fotavtrykket driften vår gir – i form av forbruk av fornybare naturressurser, utslipp av klimagasser, og annen påvirkning på miljø, naboer og biologisk mangfold. For oss handler fotavtrykk også om alt vi gjør for å sikre en trygg hverdag for våre ansatte. 

Les mer ›
Det finnes ikke søppel mer

Bærekraft i Norsk Gjenvinning

Norsk Gjenvinning er ikke en avfallsbedrift, men en råvareleverandør. Vi mener at reell bærekraftig utvikling og det sirkulære samfunnet er fremtidens løsning på verdens ressursproblem. Det finnes ikke søppel mer.

Les mer ›
Portretter

Konsernsjefen har ordet

Norsk Gjenvinning mener at reell bærekraftig utvikling og det sirkulære samfunnet er fremtidens løsning på verdens ressursproblem. Gjenvinningsbransjen spiller en sentral rolle i den sirkulære økonomien, og bærekraft er derfor en integrert del av vår strategi og forretning. 

Les mer ›
NG, Norsk Gjenvinning

Lokal tilstedeværelse med kunden i sentrum

Norsk Gjenvinning gjør bærekraftig avfallshåndtering og miljøvennlige industritjenester mulig for våre kunder. Hver eneste dag gjør våre medarbeidere en innsats for at kundenes ansvar og hverdag skal bli enklere. Våre lokale tjenester gir globale miljøeffekter.

Les mer ›
Øra Miljøpark

Menneskene

Menneskene som arbeider i Norsk Gjenvinning-konsernet er vår viktigste ressurs. Vi hadde totalt 1 237 ansatte ved utgangen av 2016. Vi er opptatt av å bygge en solid internkultur der våre verdier står i sentrum.

Les mer ›
Thomas Ekstrøm - Øra Miljøpark

Innovasjon

Norsk Gjenvinning har som målsetting å være ledende i sitt marked. For å oppnå dette bruker konsernet betydelige ressurser på innovasjon, både i form av investeringer og intern ressursbruk.

Les mer ›
Thomas Ekstrøm - GMP

Sosialt ansvar

Vi tar sosialt ansvar gjennom en rekke tiltak hvor vi hjelper utsatte grupper tilbake i arbeid, motiverer unge til å søke seg til bransjen samt fremmer kunnskap om kildesortering og avfallets verdi.

Les mer ›
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner