Favicon files not found
Bærekraftrapport 2016

Annet

Bergen Miljøpark

Om rapporten

Vi ønsker å skape tillit til vår virksomhet gjennom åpen og god kommunikasjon. Derfor utarbeider vi en årlig rapport om vårt bærekraftarbeid, med utgangspunkt i en vesentlighetsanalyse. 

Les mer ›
Biler og rullende materiell

Nøkkeltall

Med mindre annet er angitt, omfatter nøkkeltallene i vår bærekraftrapportering alle virksomheter der Norsk Gjenvinning hadde mer enn 50 prosent eierandel per 31.12.2016.

Les mer ›
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner