Favicon files not found
Bærekraftrapport 2016
Bergen Miljøpark

Om rapporten

Vi ønsker å skape tillit til vår virksomhet gjennom åpen og god kommunikasjon. Derfor utarbeider vi en årlig en bærekraftrapport, med utgangspunkt i en vesentlighetsanalyse. 

I tillegg rapporterer våre avdelinger årlig til miljømyndighetene, med utgangspunkt i krav i tillatelser.

Informasjonen i Norsk Gjenvinnings bærekraftrapport er basert på innspill fra mange avdelinger og datakilder. Det er lagt stor vekt på å sikre at informasjonen er korrekt.

Med mindre annet er angitt, omfatter nøkkeltallene i vår bærekraftrapportering alle virksomheter der Norsk Gjenvinning hadde mer enn 50 prosent eierandel per 31.12.2016.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner