Favicon files not found
Bærekraftrapport 2016
Årsrapport

Bærekraft i Norsk Gjenvinning

Norsk Gjenvinning er ikke en avfallsbedrift, men en råvareleverandør. Vi mener at reell bærekraftig utvikling og det sirkulære samfunnet er fremtidens løsning på verdens ressursproblem. Det finnes ikke søppel mer. 

Satsingen på bærekraft er derfor integrert i vår strategi og danner grunnlag for økt lønnsomhet og vekst. For oss er bærekraft fundert på tre grunnpilarer:

  • Compliance: Fordi vår bransje krever sterkt fokus på etterlevelse, sporbarhet og kontroll for å sikre langsiktig robusthet.
  • Sirkulærøkonomi: Fordi vi tror på at en hvileløs jobbing for å skape stadig bedre løsninger for ombruk og gjenvinning av ressurser skaper verdi for våre kunder, for miljøet og for vår egen bunnlinje.
  • Eget fotavtrykk: Fordi vår virksomhet har et betydelig fotavtrykk på miljø, mennesker og samfunn i både positiv og negativ forstand. Vi kan gjøre en stor forskjell ved å ha fokus på å styrke de positive effektene og minimere de negative.

En bærekraftig løsning for håndtering av avfall krever at alt går ordentlig for seg gjennom hele gjenvinningskjeden. Hver dag jobber vi for å sikre gode, bærekraftige løsninger – både for våre kunder og for oss selv. Våre kunder skal kunne stole på at avfallet håndteres etter regelverket, og at vi bruker vår faglige kompetanse til å ivareta ressursene som ligger i avfallet på best mulig måte.

Vår misjon er at vi skal jobbe hvileløst for å være bransjens mest kundeorienterte, effektive og lønnsomme aktør. Dette skal vi oppnå gjennom:

  • Vårt fokus på å levere de beste løsningene til våre kunder, med utgangspunkt i vår erfaring, innsikt og kompetanse.
  • En evig jakt på effektivitet som sikrer at det blir lønnsomt å gjenvinne stadig mer av avfallet samfunnet vårt produserer.

Ulike bransjer har ulike krav og behov. Det kan være store variasjoner i både avfallstyper og avfallsmengder. Det er også ulike behov knyttet til logistikk, containere/beholdere, opplæring, rapportering og tilrettelegging. Selv om behovene kan variere, ønsker alle virksomheter en brukervennlig, kostnadseffektiv og bærekraftig avfallsløsning. Vi har lang erfaring med å tilrettelegge løsninger for alle typer virksomheter, og har ferdige bransjeløsninger som gir kundene våre akkurat den løsningen de trenger.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner