Favicon files not found
Bærekraftrapport 2016
160906 Revisjon i Asia I 2016 gjennomførte vi revisjon av nedstrømskunder i Indonesia og Kina. Bildet viser returpapir ved en fabrikk i Kina.

Compliance

Vår ambisjon er å være den ledende aktøren på compliance og bærekraft i gjenvinningsbransjen. Vi har gjennom flere år arbeidet hardt for å utvikle og implementere et omfattende complianceprogram, og løpende investert i tiltak som skal sikre tilfredsstillende standarder, rutiner og systemer i alle ledd – slik at våre kunder skal kunne føle seg trygge.

Ikke alle bedrifter er klare over risikoen de tar ved å ikke stille spørsmål og kreve dokumentasjon på at avfallet deres håndteres i henhold til regelverket. For å hjelpe bedrifter å etterleve lover og regler, kommer vi som ett av tiltakene til å publisere en sjekkliste for avfallsbesittere slik at bedriftene selv kan sjekke om avfallshåndteringen deres er ansvarlig. 

Nå opplever vi å få anerkjennelse for satsingen. Både kunder, myndigheter og andre interessenter ser verdien av våre tiltak. Flere større kunder velger Norsk Gjenvinning på grunn av vårt compliance-arbeid. I 2017 kommer vi til å jobbe mer med å synliggjøre kundeverdien i vårt compliance-arbeid.

Presserom (brukes kun av kommunikasjonsavdelingen)

Complianceprogram: Etterlevelse gir bærekraft

Vår ambisjon er å være den ledende aktøren på etterlevelse av lover og regler i gjenvinnings-bransjen. Det forplikter. Vi arbeider derfor fortløpende med opplæring og utvikling, og vi investerer i tiltak som skal sikre tilfredsstillende standarder, rutiner og systemer i alle ledd.

Les mer ›
160617 Brannøvelse i K-.sand

Helse, miljø og sikkerhet

I Norsk Gjenvinning har vi en nullvisjon. Det betyr at vårt overordnede mål er å unngå skader og ulykker. Lederne har ansvaret for at alt arbeid er tilrettelagt slik at det i minst mulig grad utsetter den enkelte medarbeiders liv og helse for fare. Det er en forutsetning at du som ansatt selv bidrar til å øke sikkerheten.

Les mer ›
151111 Oppstart lederkurs Sandefjord

Styringssystemet

Styringssystemet vårt skal bidra til sikker, pålitelig og effektiv drift, og sette oss i stand til å etterleve eksterne og interne krav og retningslinjer. Det setter strategi og mål inn i et rammeverk av metoder og beste praksis.

Les mer ›
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner