Favicon files not found
Bærekraftrapport 2016

Kontroll av samarbeidspartnere utenfor Norden

Som en del av vårt compliance-program, har vi innført en prosedyre for valg av samarbeidspartnere som sluttkunder, agenter og tradere utenfor Norden. 

Prosedyren sikrer at samarbeidspartnere er kjent med våre krav til compliance, slik at vår risiko for å bli holdt ansvarlig for irregulære handlinger i utlandet minimeres. Ved bruk av utenlandsk agent eller trader gjennomfører vi anonym IDD-sjekk (Integrity Due Diligence).

Våre kontrakter skal blant annet inneholde krav om å opptre i overensstemmelse med anti-korrupsjonslovgivning, FNs menneskerettigheter og gjeldende import-/eksportregelverk. I tillegg stiller vi krav om revisjonsadgang og at samarbeidspartner, dets eier(e), styremedlemmer eller ledende ansatte ikke er omfattet av sanksjonslister.

Vi overvåker kontinuerlig lovverket i alle land hvor vårt avfall transporteres og/eller behandles.

Høsten 2016 gjennomførte vi i tillegg revisjon av nedstrømskunder i Indonesia og Kina, samt kursing av de to største agentene våre i Asia.

I 2016 har vi også gjennomført dokumentrevisjon av flere varestrømmer på eksport av avfall. Revisjonene vil blant annet bli fulgt opp med bistand til sluttmottaker innen dokumenthåndtering for importører.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner