Favicon files not found
Bærekraftrapport 2016

Menneskerettigheter i verdikjeden

I forbindelse med sortering av plast og papiravfall i Asia, ser vi at der kan være økt risiko for barnearbeid. Risikoen er størst i India, men NG har som følge av en revisjon i 2014 trukket seg ut derfra. Ny revisjon ble gjennomført i Indonesia og Kina i 2016.

Alle nye samarbeidspartnere i Asia gjennomgår en compliance-godkjenning før leveranser starter. I forbindelse med denne godkjenningen, må samarbeidspartnerne signere på at de støtter og respekterer FNs ti Global Compact-prinsipper.

Norsk Gjenvinning-konsernet tar avstand fra moderne slaveri og menneskehandel. Vi gjennomfører risikovurderinger og setter i verk risikoreduserende tiltak for å forhindre at slaveri og menneskehandel forekommer i våre leverandør og kundekjeder. Vi utsteder årlig en erklæring som viser vår risikovurdering og tilhørende tiltak. Dette publiserer vi på våre hjemmesider.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner