Favicon files not found
Bærekraftrapport 2016

Læring ved hendelser

Læring ved hendelser er en sentral del i det kontinuerlige forbedringsarbeidet i konsernet. Ved hendelser som for eksempel ulykker, nestenulykker og brudd på eksterne og interne krav, skal dette dokumenteres i konsernets styringssystem.

Her skal både tilfellet og de tiltak som er implementert for å forhindre liknende hendelser senere beskrives og dokumenteres. I styringssystemet overvåker vi omfanget av hendelser og tilhørende tiltak fortløpende. Læring av hendelser kommuniseres også på tvers av konsernet ved hjelp av konsernets interne kanaler

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner