Favicon files not found
Bærekraftrapport 2016

Risiko for arbeidsrelaterte sykdommer og skader

I Norsk Gjenvinning AS er 1 prosent av arbeidstakerne utsatt for økt risiko for arbeidsrelaterte sykdommer og skader. 

Dette er ansatte som arbeider med håndtering av PCB-ruter. I R3 Entreprenør AS er 12 prosent av arbeidstakerne utsatt for økt risiko relatert til arbeid med miljøsanering av byggematerialer som kan inneholde asbest, PCB og andre miljøgifter.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner