Favicon files not found
Bærekraftrapport 2016
Thomas Ekstrøm - Herøya

Eget fotavtrykk

Med fotavtrykket vårt, mener vi det økologiske fotavtrykket driften vår gir – i form av forbruk av fornybare naturressurser, utslipp av klimagasser, og annen påvirkning på miljø, naboer og biologisk mangfold. 

Alle våre mottaks- og behandlingsanlegg har tillatelser fra offentlige myndigheter. Her stilles det krav til blant annet trafikkbelastning, driftstider, visuelt inntrykk, støv og støynivåer samt utslipp til luft, vann og grunn. Alt dette rapporterer vi årlig til myndighetene.

Thomas Ekstrøm - Øra Miljøpark

Ytre miljø

Alle våre mottaks- og behandlingsanlegg har nødvendige tillatelser fra offentlige myndigheter. Her stilles det krav til blant annet trafikkbelastning, driftstider, visuelt inntrykk, støv og støynivåer samt utslipp til luft, vann og grunn. Vi rapporterer årlig til myndighetene i samsvar med krav i tillatelsene.

Les mer ›
160829 Premiere for miljøvennlige togtransporter til Sverige

Innsamling og logistikk

Norsk Gjenvinning-konsernet eier en bilpark med ca. 290 større kjøretøy, 140 varebiler og 70 administrasjonsbiler. Transportvirksomheten forurenser - derfor arbeider vi kontinuerlig med å gjøre våre transport- og logistikkløsninger så effektive som mulig.

Les mer ›
Thomas Ekstrøm - GMP

Biologisk mangfold

Norsk Gjenvinning er opptatt av å ivareta det biologiske mangfoldet rundt våre mottaks- og behandlingsanlegg. Noen av anleggene ligger i nærheten av verneområder og områder med stort biologisk mangfold, og dette må vi ta hensyn til i vår virksomhet.

Les mer ›
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner