Favicon files not found
Bærekraftrapport 2016
Thomas Ekstrøm - GMP Groruddalen Miljøpark: Hele det 28.000 m2 store taket er dekket med mose. I 2008 vant Groruddalen Miljøpark den spesielle prisen “Green Roof Award”, hvor virksomheter med “grønne tak” i hele verden blir vurdert av Scandinavian Green Roof Institute.

Biologisk mangfold

Norsk Gjenvinning er opptatt av å ivareta det biologiske mangfoldet rundt våre mottaks- og behandlingsanlegg. Noen av anleggene ligger i nærheten av verneområder og områder med stort biologisk mangfold, og dette må vi ta hensyn til i vår virksomhet.

Her følger utdrag fra en større intern rapport, der vi har sett på hvordan anleggene våre påvirker det biologiske mangfoldet. Vi har altså ikke vurdert andre forhold som kan påvirke nærmiljøet og som er regulert i anleggenes tillatelser. Vurderingene er basert på Miljødirektoratets kartleggingshåndbøker, på Norsk Rødliste for arter og på Norsk Rødliste for naturtyper.

Thomas Ekstrøm - Øra Miljøpark

Øra Miljøpark - Fredrikstad

Anlegget med metallshredder ligger i et industriområde. Nærmeste landområde med stort biologisk mangfold er et bløtbunnsområde i strandsonen, 350 meter fra shredderen. 

Les mer ›
Thomas Ekstrøm - GMP

Groruddalen Miljøpark - Oslo

Groruddalen Miljøpark er plassert midt i Alna-området, med stor industritetthet og trafikk. Det finnes et område med stort biologisk mangfold 500 meter fra anlegget. 

Les mer ›

Grinda - Larvik

Anlegget ligger i et skogsområde i nærheten av boligområde og E18. Det finnes et område med stor biologisk mangfold 300 meter fra anlegget. 

Les mer ›

Pasadalen - Porsgrunn

Anlegget ligger i et skogsområde med boligområder i nærheten, og er omringet av naturtyper som er beskrevet med stort biologisk mangfold av Miljødirektoratet.

Les mer ›

Sota - Drammen

Anlegget har kai ut mot Drammenselva. Det finnes et naturreservat på andre siden av elva, 2 km fra anlegget. I tillegg finnes det to områder med stort biologisk mangfold.

Les mer ›

Taranrød - Tønsberg

Anlegget ligger i et industriområde. Det ligger et område med stort biologisk mangfold i form av rik løvskog 500 meter fra anlegget.

Les mer ›
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner