Favicon files not found
Bærekraftrapport 2016
Thomas Ekstrøm - GMP

Groruddalen Miljøpark - Oslo

Groruddalen Miljøpark er plassert midt i Alna-området, med stor industritetthet og trafikk. Det finnes et område med stort biologisk mangfold 500 meter fra anlegget. 

Naturtypen er kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti.

Påvirkning

All aktivitet ved anlegget foregår under tak. Trafikken til og fra anlegget gir størst påvirkning på omgivelsene. Vurderingen er at det biologiske mangfoldet i liten grad
påvirkes av aktiviteten ved anlegget.

 

Dette er et utdrag fra en større intern rapport, der vi har sett på hvordan anleggene våre påvirker det biologiske mangfoldet. 

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner