Favicon files not found
Bærekraftrapport 2016
Thomas Ekstrøm - Øra Miljøpark

Øra Miljøpark - Fredrikstad

Anlegget med metallshredder ligger i et industriområde. Nærmeste landområde med stort biologisk mangfold er et bløtbunnsområde i strandsonen, 350 meter fra shredderen. 

Litt lengre bort finnes Øra naturreservat. Nærmeste grense til naturreservatet ligger 550 meter fra shredderen.

Påvirkning

De viktigste miljøaspektene ved anlegget er støy og utslipp av støv. Støv kan spres til bløttbunnsområdet, men vind i denne retningen forekommer relativt sjeldent. Vinden kan imidlertid ha en hastighet på 10,3–15,2 m/s, og vil da kunne transportere partikler til dette området. Påvirkningen antas mindre for naturreservatet som ligger på større avstand. Usikkerheten gjør at Norsk Gjenvinning vil iverksette ytterligere utredninger for å vurdere behovet for støvreduserende tiltak.

 

Dette er et utdrag fra en større intern rapport, der vi har sett på hvordan anleggene våre påvirker det biologiske mangfoldet. 

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner