Favicon files not found
Bærekraftrapport 2016

Sota - Drammen

Anlegget har kai ut mot Drammenselva. Det finnes et naturreservat på andre siden av elva, 2 km fra anlegget. I tillegg finnes det to områder med stort biologisk mangfold.

  • Drammenselvas deltaområde, 600 meter nordover mot strømretningen.
  • Undervannsenger med havgras/tjønnaks, 1 km sørover med strømretningen.

Påvirkning

Vurderingen er at naturreservatet ikke blir direkte påvirket av anlegget – dersom man ser bort fra fra den samlede belastningen fra hele det industrielle området ved elva. Det er gjort tilsvarende vurdering når det gjelder deltaområdet.

Anlegget har utslipp til vann via oljeutskiller, noe som er et krav i driftstillatelsen fra Fylkesmannen. Et kontrollprogram beskrevet i tillatelsen er innarbeidet i anleggets styringssystem. Hensikten er å unngå uønskede utslipp som kan påvirke det biologiske mangfoldet sør for anlegget.

 

Dette er et utdrag fra en større intern rapport, der vi har sett på hvordan anleggene våre påvirker det biologiske mangfoldet. 

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner