Favicon files not found
Bærekraftrapport 2016
160829 Premiere for miljøvennlige togtransporter til Sverige I 2016 tok Norsk Gjenvinning i bruk togtransporter for transport av flis til energiprodusenten Tekniska Verken i Katrineholm. Et til to tog i uken leverer 3.000-6.000 tonn med flis som er produsert fra trevirke ved vårt anlegg Groruddalen Miljøpark.

Innsamling og logistikk

Norsk Gjenvinning-konsernet eier en bilpark med ca. 290 større kjøretøy, 140 varebiler og 70 administrasjonsbiler. Rundt en tredel av den totale transporten vår utføres med disse bilene. Men transportvirksomheten forurenser. Derfor arbeider vi kontinuerlig med å gjøre våre transport- og logistikkløsninger så effektive som mulig.

Vi arbeider også tett med kundene for å tilpasse løsninger og utstyr. Noen av de viktigste tiltakene for å nå målet om optimal logistikk er utstrakt bruk av komprimatorutstyr, samkjøring og samordning av innkjøp.

Moderne og miljøvennlig

I kommuner som Skien, Porsgrunn, Stavanger, Time, Rælingen, Enebakk og Lørenskog, benytter vi gassdrevne biler til innsamling av husholdningsavfall. Erfaringene er positive med hensyn til driftssikkerhet, og vi opplever at de nye motorene med ny Euro 6-teknologi gir ytterligere bedret drift. 25 av de totalt 120 tunge kjøretøyene som daglig samler inn husholdningsavfall i vår regi, kjører på biogass. Dette utgjør cirka 21 prosent av bilflåten.

På senhøsten 2016 startet vi et stort forbedringsprosjekt for optimalisering og forenkling av vår innsamlingslogistikk, samt innføre ny teknologi for effektiv ruteplanlegging og bedre samordning – noe som vil redusere behovet for unødig kjøring og utslipp.

Det ligger også en stor gevinst i å øke gjennomsnittsvektene på biler som transporterer råvarer ut fra våre anlegg, både for miljøet og for å spare penger. Variasjonene har vært store mellom anleggene. I 2015–2016 gjennomfører vi derfor en intern kampanje «Vektracing Grand Prix». Vi setter fokus på beste praksis og gode resultater gjennom kåringer hvert kvartal.

Satser på elbiler til husholdningsrenovasjon

I desember 2016 signerte Norsk Gjenvinning Renovasjon AS en ny kontrakt med Sarpsborg kommune om innsamling av husholdningsavfall. I anbudet stilte kommunen krav om Euro6 dieselbiler, men utfordret samtidig leverandørene om mer bærekraftige alternativer gjennom å vektlegge miljø høyt. Norsk Gjenvinning vant frem med en innsamlingsløsning basert på to elektriske biler, samt biogassdrift på øvrige biler som tømmer beholdere. Dette blir de to første store fullelektriske renovasjonsbilene i Norge.

Med disse bilene vil vi bidra til å redusere utslippene i Sarpsborg sentrum. I tillegg er erfaringen at støy fra renovasjonsbiler er det største problemet i sentrumsnære strøk. Med elektriske biler vil støynivået reduseres betraktelig. I tillegg til de to fullelektriske renovasjonslastebilene (26 tonn) vil alle biler som kjører beholdertømming i Sarpsborg kommune kjøre på biogass fremfor diesel.

Premiere for miljøvennlige togtransporter til Sverige

I august 2016 tok Norsk Gjenvinning i bruk togtransporter for transport av flis til energiprodusenten Tekniska Verken i Katrineholm. Et til to tog i uken leverer 3.000-6.000 tonn med flis som er produsert fra trevirke ved Norsk Gjenvinnings anlegg Groruddalen Miljøpark.

Gjennom overgang fra bil til tog reduseres utslippene av CO2 med cirka 70.000 kilo.

De miljøvennlige transportene kommer til stand etter et samarbeid med Norsk Gjenvinning, Tekniska Verken i Linkøping AB, Katrineholms kommune, Katrineholms Logistikcentrum og Green Cargo.

Mer om togtransporterne › 

Elektronisk fremtid; kjørekontor og mottakskontroll

Norsk Gjenvinning har utviklet en egen løsning for elektronisk kjørekontor. Systemet er ved utgangen av 2016 installert i rundt 285 lastebiler som samler inn avfall. Her får sjåførene kjøreordrene presentert på en dataskjerm i bilen, og kan korrigere og avslutte ordrene fra bilen etter at oppdraget er utført. Antall kjørte kilometer og drivstofforbruket reduseres, samtidig som etterarbeidet med ordrene minskes og arbeidspresset på sjåførene blir mindre. Systemet skal bedre kvalitet, sporbarhet og kontroll på oppdragene som blir utført, og gi kunden tilbakemelding på status og bekreftelse når oppdraget er utført.

Kombinert med elektronisk mottakskontroll gir det elektroniske kjørekontoret kjørelederne, sjåførene, og kundene en enklere hverdag med bedre kontroll, service og dokumentasjon på tjenestene vi utfører.

Elektronisk sjåførhåndbok

Vi har utviklet en elektronisk sjåførhåndbok, foreløpig på norsk og engelsk, som er tilgjengelig for sjåførene på en skjerm i bilen. Sjåførhåndboken inneholder oppdaterte risikovurderinger, og sjåførene har til enhver tid den nyeste versjonen tilgjengelig ved behov. I et marked preget av tøff konkurranse og svakere marginer, er det viktig å sørge for at våre ansatte har de beste verktøyene for gjøre jobben på en kostnadseffektiv måte. Elektronisk kjørekontor og mottakskontroll, samt SAP-integrerte vekter, er viktige brikker som gjør at vi tar store sprang fremover.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner