Favicon files not found
Bærekraftrapport 2016
170000 Elbil Sarpsborg pressestunt Illustrasjonsbilde. Norsk Gjenvinning vant kontrakt med Sarpsborg kommune om innsamling av husholdningsavfall. Vi vant frem med en innsamlingsløsning basert på to elektriske biler, samt biogassdrift på øvrige biler. Dette blir de to første store fullelektriske renovasjonsbilene i Norge.

Innovasjon

Norsk Gjenvinning har som målsetting å være ledende i sitt marked. For å oppnå dette bruker konsernet betydelige ressurser på innovasjon, både i form av investeringer og intern ressursbruk.

Innovasjonsaktiviteten har som målsetning å utvikle nye produkter og teknologi, nye innsamlingsløsninger og samarbeidsformer. Innovasjonsarbeidet fokuserer også på utvikling av endrede og/eller nye nedstrømsløsninger, samt nye totalløsninger, som for eksempel i form av å utvikle nye verdikjeder for håndtering av avfall. De fleste utviklingsprosjekter går over flere år, og mange av disse kvalifiserer typisk til Forskningsrådets ordning for «skattefunn», hvilket medfører skattefradragsmuligheter for aktuelle prosjekter i konsernet.

I 2016 deltok Norsk Gjenvinning med egeninnsats og finansiering av flere omfattende innovasjonsprosjekter, herunder:

  • Økt materialgjenvinning fra fragmenteringsverk
  • Bærekraftig gjenvinning av våtorganisk avfall
  • Bærekraftig gjenvinning av gips
  • Testing av løsninger for materialgjenvinning av fyllmateriale i kunstgress

Innovasjonsarbeidet utføres i økende grad i samarbeid med eksterne aktører, som kunder og materialleverandører. Ett eksempel på dette er samarbeidet med Multivector, en Vestfoldbasert bedrift, i utviklingen av industriell tørketeknologi for bærekraftig gjenvinning av matavfall. Det forventes at denne type samarbeidsformer vil bli enda viktigere for utvikling av nye gjenvinningsløsninger i fremtiden. Norsk Gjenvinning samarbeider også med flere forsknings- og universitetsmiljøer.

Les mer om gjenvinning av matavfall ›

Ovennevnte prosjekter ble i 2016 kostnadsført med 2,96 millioner kroner. Ved utgangen av 2016 har Norsk Gjenvinning flere utviklingsprosjekter, som forventes gjennomført i løpet av 2017.

Satser på elbiler til husholdningsrenovasjon

I desember 2016 signerte Norsk Gjenvinning Renovasjon AS en ny kontrakt med Sarpsborg kommune om innsamling av husholdningsavfall. I anbudet stilte kommunen krav om Euro6 dieselbiler, men utfordret samtidig leverandørene om mer bærekraftige alternativer gjennom å vektlegge miljø høyt. Norsk Gjenvinning vant frem med en innsamlingsløsning basert på to elektriske biler, samt biogassdrift på øvrige biler som tømmer beholdere. Dette blir de to første store fullelektriske renovasjonsbilene i Norge.

Med disse bilene vil vi bidra til å redusere utslippene i Sarpsborg sentrum. I tillegg er erfaringen at støy fra renovasjonsbiler er det største problemet i sentrumsnære strøk. Med elektriske biler vil støynivået reduseres betraktelig. I tillegg til de to fullelektriske renovasjonslastebilene (26 tonn) vil alle biler som kjører beholdertømming i Sarpsborg kommune kjøre på biogass fremfor diesel.

Les mer om kontrakten med Sarpsborg kommune ›

Ved inngangen til 2017 har Norsk Gjenvinning Renovasjon AS også vunnet flere kontrakter med elbiler.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner