Favicon files not found
Bærekraftrapport 2016
160816 Kurs for styremedlemmer I august 2016 ble det holdt kurs i styrearbeid for ansattes representanter.

Endringer i styre og ledelse

I 2016 har vi fått ansattes valgte representanter inn i styret. 

Styret består nå av styrets leder og seks styremedlemmer, hvorav tre er representanter valgt av de ansatte. Hoveddelen av 2016 bestod konsernledelsen av konsernsjef, tre konserndirektører med stabsansvar samt tre divisjonsdirektører. Ved utgangen av året bestod konsernledelsen av konsernsjef, tre konserndirektører med stabsansvar samt to divisjonsdirektører.

Oversikt over ledelsen og styret ›

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner