Favicon files not found
Bærekraftrapport 2016

Medbestemmelse

De ansatte og ledelsen i konsernet har et tett og konstruktivt samarbeid, og våre ansatte er sikret medbestemmelse på flere nivåer. 

På konsernnivå har vi etablert konsernutvalg, der hovedtillitsvalgte fra de ulike divisjonene og selskapene møter konsernsjefen og øvrig ledelse for utveksling av informasjon og drøfting av saker som angår flere av virksomhetene. I 2016 ble det avholdt to slike møter. Fra og med andre halvår 2016 har vi i tillegg tre faste ansattrepresentanter og tre varamedlemmer i styret til Norsk Gjenvinning Norge AS.

Arbeidsmiljøutvalg (AMU) etableres i alle selskaper med 50 eller flere ansatte, og i selskaper med 20–50 ansatte om en av partene krever det. Det er etablert verneombud på alle avdelinger med ti eller flere ansatte. 95–100 prosent av arbeidsstyrken i konsernet er representert av verneombud og/eller AMU på sin arbeidsplass. Verneombud involveres i risikovurderinger, revisjoner og tilsyn, vernerunder og lignende.

Divisjonene har også jevnlige møter med lokale tillitsvalgte/ansattrepresentanter, og det gjennomføres drøftinger og samtaler om resultater, planlagte organisasjonsendringer og andre større tiltak.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner