Favicon files not found
Bærekraftrapport 2016
NG, Norsk Gjenvinning

Sirkulærøkonomi i praksis

Allerede i 1964 startet vi med gjenvinning av returpapir, og vårt første sorteringsanlegg ble etablert tidlig på 80-tallet. Siden 2014 har vi intensivert vår satsing på bærekraftig utvikling for å ta en ledende posisjon i Norge innenfor sirkulærøkonomi. Det gjør vi i nært samarbeid med våre kunder og andre aktører i verdikjeden.

Vi ønsker å ivareta en ledende rolle innenfor utviklingen av sirkulærøkonomiske løsninger. Dette utviklingsarbeidet gjør vi ofte i samarbeid med andre bedrifter eller institusjoner, ved å samle hele verdikjeden. Vi samarbeider også stadig mer på tvers, og med nye aktører som ikke er en del av avfallsbransjen. Forretningsmodeller som klekkes ut gjennom slike partnerskap representerer ofte det vi omtaler som reell bærekraft – der løsningen gir et positivt bidrag til både miljøet, samfunnet og bedriftenes lønnsomhet. Bærekraft skaper konkurransekraft.

Junkyard full of smashed cars

95 prosent gjenvinning av biler

Norsk Gjenvinning håndterer om lag 35.000 av bilene som årlig kasseres i Norge. Dette gjør vi ved vårt anlegg i Fredrikstad, der vi både har et moderne fragmenteringsverk og et metallsepareringsanlegg. 

Les mer ›
Domestic and garden compost heap.

Biogass og biogjødsel fra matavfall

I Norge kaster vi for mye mat. Faktisk kastes mer enn hver femte bærepose med mat vi har med oss hjem fra butikken. Norsk Gjenvinning og selskapet Multivector har utviklet en industriell tørkeprosess for matavfall, som kan bidra til å minke svinnet. 

Les mer ›
Thomas Ekstrøm - Øra Miljøpark

Glassgjenvinning

Samarbeidet vårt med isolasjonsprodusenten GLAVA® er et eksempel på en konkret sirkulær forretningsmodell som allerede fungerer i praksis. Sammen har vi skapt en viktig verdikjede for resirkulering, der glass fra bilruter, vinduer og husholdning knuses og gjenvinnes til glassull for isolasjon.

Les mer ›
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner