Favicon files not found
Bærekraftrapport 2016
Thomas Ekstrøm - Øra Miljøpark

Glassgjenvinning

Samarbeidet vårt med isolasjonsprodusenten GLAVA® er et eksempel på en konkret sirkulær forretningsmodell som allerede fungerer i praksis. Sammen har vi skapt en viktig verdikjede for resirkulering, der glass fra bilruter, vinduer og husholdning knuses og gjenvinnes til glassull for isolasjon.

Glass er den viktigste råvaren i GLAVAs produksjon av isolasjonsmateriale i glassull, og tidligere ble dette importert fra Europa. I dag produserer Norsk Gjenvinning glassråvare fra ulike typer glassavfall ved vårt glassgjenvinningsanlegg på Øra Miljøpark i Fredrikstad. Før eksporterte vi glasset til forbrenning i Finland. Nå er det i stedet en råvare som leveres til GLAVA og blir til isolasjonsmateriale.

Eksempelet viser at vi ved hjelp av innovasjon og samarbeid klarer å finne gode og miljøvennlige løsninger som bidrar til materialgjenvinning, uten hjelp fra det offentlige.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner