Favicon files not found
Bærekraftrapport 2016
Thomas Ekstrøm - GMP

Sosialt ansvar

Vi tar sosialt ansvar gjennom en rekke tiltak hvor vi hjelper utsatte grupper tilbake i arbeid, motiverer unge til å søke seg til bransjen samt fremmer kunnskap om kildesortering og avfallets verdi.

Samarbeid med NAV og attføringsbedrifter

Norsk Gjenvinning er opptatt av at arbeidslivet skal være inkluderende. I samarbeid med NAV og attføringsbedrifter gir vi arbeidstrening ved våre anlegg og kontorer rundt om i landet til mennesker som av ulike årsaker har falt utenfor arbeidslivet. Dette fungerer også som en utmerket rekrutteringskanal.

«Ringer i vannet»

Norsk Gjenvinning deltar i NHO-prosjektet «Ringer i vannet» som er et godt eksempel på samarbeid som fungerer utmerket som rekrutteringskanal. Prosjektet er et samarbeid med utvalgte attføringsbedrifter, der virksomhetens behov koples mot kandidatenes kompetanse og interesse. Flere av dem som har deltatt i utviklings- og arbeidstreningsprogrammet har fått tilbud om videre ansettelse hos Norsk Gjenvinning.

«Nettverk etter Soning»

I tett samarbeid med NAV gir vi også arbeidstrening til asylsøkere, og i tillegg tilbyr vi i samarbeid med Røde Kors tre måneders arbeidspraksis til tidligere straffedømte gjennom tiltaket «Nettverk etter Soning». Hensikten er å hjelpe de som vil tilbake til et normalt liv i samfunnet etter løslatelse. Dersom Norsk Gjenvinning har ledig stilling, er det mulighet for midlertidig eller fast ansettelse for deltakere som viser god innsats og gode holdninger i løpet av arbeidspraksisen.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner