Favicon files not found
Bærekraftrapport 2017
Øra Miljøpark - Glassgjenvinning inkl Glava

Bærekraft fundert på fire grunnpilarer

Norsk Gjenvinning-konsernet ønsker gjennom vår bærekraftrapportering å synliggjøre hvordan våre tjenester og råvarer bidrar til økonomisk, sosial og miljømessig verdi – både for kundene våre, for samfunnet og for oss.

For Norsk Gjenvinning er bærekraft fundert på fire grunnpilarer:

Sirkulærøkonomi: Fordi vi tror på at en kontinuerlig jobbing for å skape stadig bedre løsninger for ombruk og gjenvinning av ressurser skaper verdi for våre kunder, for miljøet og for vår egen bunnlinje.

Compliance: Fordi vår bransje krever sterkt fokus på etterlevelse, sporbarhet og kontroll for å sikre langsiktig robusthet.

Eget fotavtrykk: Fordi vår virksomhet har et betydelig fotavtrykk på miljø, mennesker og samfunn i både positiv og negativ forstand. Vi kan gjøre en stor forskjell ved å ha fokus på å styrke de positive effektene og minimere de negative.

Sosialt ansvar: Fordi innholdet og omfanget av vår virksomhet gjør oss godt egnet til å hjelpe utsatte grupper tilbake i arbeid, motivere unge mennesker til å søke seg til bransjen og fremme kunnskap om bærekraft, kildesortering og avfallets verdi

Sota

Sirkulærøkonomi

For oss handler sirkulærøkonomi enkelt sagt om å bruke markedskreftene til å sikre mindre avfall, mer gjenbruk og økt bruk av avfallsbaserte råvarer i produksjonen av nye varer. 

Les mer ›
160906 Revisjon i Asia

Compliance

Vår ambisjon er å være den ledende aktøren på etterlevelse av lover og regler i gjenvinningsbransjen. Det forplikter. 

Les mer ›
Uploaded by admin

Eget fotavtrykk

Med fotavtrykket vårt, mener vi det økologiske fotavtrykket driften vår gir – i form av forbruk av fornybare naturressurser, utslipp av klimagasser, og annen påvirkning på miljø, naboer og biologisk mangfold. 

Les mer ›
Presserom (brukes kun av kommunikasjonsavdelingen)

Sosialt ansvar

Vi tar sosialt ansvar gjennom en rekke tiltak hvor vi hjelper utsatte grupper tilbake i arbeid, motiverer unge til å søke seg til bransjen samt fremmer kunnskap om kildesortering og avfallets verdi.

Les mer ›
Det finnes ikke søppel mer

Bærekraft i Norsk Gjenvinning

Norsk Gjenvinning er både en avfallsbedrift og en råvareleverandør. Vi mener at bærekraftige løsninger for gjenbruk og gjenvinning er fremtidens løsning på verdens ressursproblem. Det finnes ikke søppel mer. 

Les mer ›
Presserom (brukes kun av kommunikasjonsavdelingen)

Konsernsjefen har ordet: Bærekraft som strategi

Norsk Gjenvinning mener at bruk av resirkulerte råvarer er fremtidens løsning på verdens ressursproblem. Gjenvinningsbransjen spiller en sentral rolle i den sirkulære økonomien, og bærekraft er derfor en integrert del av vår strategi og forretning. 

Les mer ›
Presserom

Lokal tilstedeværelse med kunden i sentrum

Bærekraftige løsninger har etter hvert blitt et konkurranseparameter for mange virksomheter. Norsk Gjenvinning gjør bærekraftig avfallshåndtering og miljøvennlige industritjenester mulig for våre kunder. 

Les mer ›
fotograf Marion Haslien www.haslien.no

Menneskene

Menneskene som arbeider i Norsk Gjenvinning-konsernet er vår viktigste ressurs. Vi hadde totalt 1 381 ansatte ved utgangen av 2017. Vi er opptatt av å bygge en solid internkultur der våre verdier Kremmerskap, Proaktivitet, Ansvarlighet og Lagånd står i sentrum.

Les mer ›
Øra Miljøpark - Glassgjenvinning inkl Glava

Innovasjon

Norsk Gjenvinning har som målsetting å være ledende i sitt marked. For å oppnå dette bruker konsernet betydelige ressurser på innovasjon, både i form av investeringer og intern ressursbruk.

Les mer ›
Uploaded by admin

Dialog og samspill

God dialog er viktig når vi skal ivareta ansvaret vårt overfor ulike interessentgrupper, tilpasse oss endringer i samfunnet og skape tillit til virksomheten. Norsk Gjenvinnings viktigste interessenter – ved siden av våre egne ansatte – er kunder, naboer, leverandører, investorer, myndigheter, organisasjoner og utdannelsesmiljøer.

Les mer ›
Thomas Ekstrøm - Øra Miljøpark

Industrialisering

NG-konsernet arbeider systematisk for å øke effektiviteten i alle ledd av verdikjeden. «NG Flyt» er vår betegnelse på industrialiseringen av virksomheten, og vårt mål er å skape det første reelt industrialiserte gjenvinningsselskapet i Norden.

Les mer ›
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner