Favicon files not found
Bærekraftrapport 2017

Nøkkeltall


  2017 2016
Sykefravær, % 6,3 6,0
H1-verdi 8,9 7,3
     
     
Energiforbruk, med opprinnelsesgaranti, kWh 24 005 997 23 466 928
Energiforbruk, kWh per tonn 13,8 13,6
     
Total tonnasje, million tonn 1,735 1,691
Gjenvinning, totalt, % 84 84
▪  Materialgjenvinning, % 38 39
▪  Energigjenvinning, % 46 45
▪  Deponi, % 16 16
     
     
Forbruk av diesel, tunge kjøretøy over 20 tonn, liter 4 545 000 4 476 000
Forbruk av diesel, anleggsmaskiner, liter 2 490 000 2 600 000 
Forbruk av diesel og bensin, firmabiler, liter 165 000 199 000
Forbruk av diesel og bensin, eksterne kjøretøy* 3 374 000 3 493 000
Flyreiser, km 1 204 000 1 342 237
     
Klimagassutslipp, tonn CO2 35 000 34 000
Klimanytte, tonn CO2 460 000 475 000
     
BILPARKEN, ANTALL:
  Større kjøretøy 347 290
  Varebiler 131 140
  Firmabiler 45 70
  Elbiler 2 0
  Eksterne kjøretøy* 250 224 
     
FORDELING AV BILPARKEN, %
  Euro 6: 43 27
  Euro 5: 39 48
  Euro 4: 11 16
  Euro 1–3: 7 9

* Eksterne kjøretøy er kjøretøy eid av underleverandører,
men som bidrar til vårt totale fotavtrykk. Tonn CO2-ekvivalenter Utslipp Gevinst Netto 2017 Netto 2016
         
EGEN DRIFT 35 000     34 000
         
MATERIALGJENVINNING  369 000 -993 000  -624 000  -617 000
  Jern  111 000 -460 000  -349 000  -346 000
  Papp & papir 230 000  -424 000  -194 000  -198 000
  Glass 17 000  -46 000  -30 000  -29 000
  Plast 8 000  -57 000  -49 000  -41 000
  Gips 0
  Våtorganisk  4 000 -5 000  -1 000  -2 000
         
ENERGIGJENVINNING 375 000  -228 000  146 000  137 000
  Restavfall 350 000  -121 000  229 000  215 000
  Trevirke 2 000  -72 000  -70 000  -67 000
  Annet 22 000  -35 000  -13 000  -12 000
         
DEPONI 6 000   6 000 5 000
         
SUM 785 000 -1 221 000 -437 000 -441 000

 

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner