Favicon files not found
Bærekraftrapport 2017
160906 Revisjon i Asia

Compliance

Vår ambisjon er å være den ledende aktøren på etterlevelse av lover og regler i gjenvinningsbransjen. Det forplikter. Vi arbeider derfor kontinuerlig med opplæring og utvikling, samt investerer i tiltak som skal sikre tilfredsstillende standarder, rutiner og systemer i alle ledd – slik at våre kunder skal kunne føle seg trygge på at deres avfall håndteres på en lovlig og profesjonell måte.

Ikke alle bedrifter er klare over risikoen de tar ved å ikke stille spørsmål og kreve dokumentasjon på at avfallet deres håndteres i henhold til regelverket. For å hjelpe bedrifter å etterleve lover og regler, kommer vi som ett av tiltakene til å publisere en sjekkliste for avfallsbesittere slik at bedriftene selv kan sjekke om avfallshåndteringen deres er ansvarlig.

Nå opplever vi å få anerkjennelse for satsingen. Både kunder, myndigheter og andre interessenter ser verdien av våre tiltak. Flere større kunder velger Norsk Gjenvinning på grunn av vårt compliance-arbeid. I 2017 har vi jobbet mer med å synliggjøre kundeverdien i vårt compliance-arbeid. Det er gjennomført compliance-kurs for deler av salgsorganisasjonen slik at de igjen kan opplyse kundene om nytteverdien av å sette compliance i fokus.

Complianceprogram: Etterlevelse gir bærekraft

Vår ambisjon er å være den ledende aktøren på etterlevelse av lover og regler i gjenvinningsbransjen. Det forplikter. Vi arbeider derfor fortløpende med opplæring og utvikling, og vi investerer i tiltak som skal sikre tilfredsstillende standarder, rutiner og systemer i alle ledd.

Les mer ›

Helse, miljø og sikkerhet

I Norsk Gjenvinning har vi en nullvisjon. Det betyr at vårt overordnede mål er å unngå skader og ulykker. Lederne har ansvaret for at alt arbeid er tilrettelagt slik at det i minst mulig grad utsetter den enkelte medarbeiders liv og helse for fare. Det er en forutsetning at du som ansatt selv bidrar til å øke sikkerheten.

Les mer ›

Styringssystemet

Vi har siden 2012 bygget et solid og helhetlig styringssystem med risikostyring, prosedyrer og periodisk internkontroll. Styringssystemet vårt skal bidra til sikker, pålitelig og effektiv drift, og sette oss i stand til å etterleve eksterne og interne krav og retningslinjer. 

Les mer ›
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner