Favicon files not found
Bærekraftrapport 2017

Kompetanseheving og kunnskapsdeling

For å sikre at den enkelte medarbeider har nødvendig opplæring for å utføre sitt arbeid på en trygg og sikker måte, og i samsvar med lovpålagte og interne krav, avholder konsernet interne kurs i regi av NG-skolen.

Vi holder jevnlige kurs i HMS, antikorrupsjon, konkurranserettslig atferd, avfallsregelverket, eksport av avfall og brannvern. Våre medarbeidere deltar i tillegg på kurs, konferanser og opplæring i regi av eksterne aktører innen de fagområder som er relevant for den enkelte.

Som en del av konsernets omfattende compliance-program og risikoreduserende arbeid, er en rekke kurs obligatoriske for enkelte medarbeidergrupper. Blant annet skal alle ledere med personalansvar gjennomføre kurs i arbeidsrett og introduksjon til avfallsregelverket. Kurs i dokumenthåndtering og avfallskvalitet ved eksport er blitt obligatorisk for ansatte som jobber på vekta og for driftsledere.

I 2017 har vi blant annet gjennomført opplæring regionalt i forebygging av konkurranseskadelig adferd og hvor til sammen 150 ansatte deltok. I tillegg har det vært avholdt kurs i avfallsregelverket, arbeidsrett, compliance i salg samt Grunnopplæring i HMS (40 timers kurs).

For 2018 planlegger vi å holde kurs i forebygging av korrupsjon for ledere og andre nøkkelpersoner, opplæring og dilemmatrening i konkurranseregelverket samt nano-læringskurs i nye personvernregler (GDPR).

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner