Favicon files not found
Bærekraftrapport 2017

Kontroll av samarbeidspartnere utenfor Norden

Som en del av vårt compliance-program, har vi innført en prosedyre for valg av samarbeidspartnere som sluttkunder, agenter og tradere utenfor Norden. 

Prosedyren sikrer at samarbeidspartnere er kjent med våre krav til compliance, slik at vår risiko for å bli holdt ansvarlig for irregulære handlinger i utlandet minimeres. Ved bruk av utenlandsk agent eller trader gjennomfører vi anonym IDD-sjekk (Integrity Due Diligence).

Våre kontrakter skal blant annet inneholde krav om å opptre i overensstemmelse med anti-korrupsjonslovgivning, FNs menneskerettigheter og gjeldende import-/eksportregelverk. I tillegg stiller vi krav om revisjonsadgang og at samarbeidspartner, dets eier(e), styremedlemmer eller ledende ansatte ikke er omfattet av sanksjonslister.

Vi overvåker kontinuerlig lovverket i alle land hvor vårt avfall transporteres og/eller behandles.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner