Favicon files not found
Bærekraftrapport 2017

Menneskerettigheter i verdikjeden

I forbindelse med sortering av plast og papiravfall i Asia, ser vi at der kan være økt risiko for barnearbeid. Risikoen er størst i India, men NG har som følge av en revisjon i 2014 trukket seg ut derfra.

Hvert andre år reviderer vi samarbeidspartnere og potensielle samarbeidspartnere nedstrøms i Asia. Ny revisjon vil bli gjennomført i 2018.

Alle nye samarbeidspartnere i Asia gjennomgår en compliance-godkjenning før leveranser starter. I forbindelse med denne godkjenningen, må samarbeidspartnerne signere på at de støtter og respekterer FNs ti Global Compact-prinsipper.

Norsk Gjenvinning har i løpet av 2017 sluttet seg til FNs Global Compact. Norsk Gjenvinning har gjennom flere år arbeidet med compliance i bransjen og egen virksomhet, og sikre ansvarlighet i hele vår verdikjede. Dette har vi blant annet vist i praksis ved å gjennomføre revisjoner hos våre sluttkunder i Asia. Det er derfor helt naturlig for oss å bli medlem i Global Compact og synliggjøre vårt arbeid med etterleve de ti prinsippene.

Norsk Gjenvinning-konsernet tar avstand fra moderne slaveri og menneskehandel. Vi gjennomfører risikovurderinger og setter i verk risikoreduserende tiltak for å forhindre at slaveri og menneskehandel forekommer i våre leverandør og kundekjeder. Vi utsteder årlig en erklæring som viser vår risikovurdering og tilhørende tiltak. Dette publiserer vi på våre hjemmesider.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner