Bærekraftrapport 2017

Sikker håndtering av verdier og informasjon

Vi sikrer våre verdier og informasjon mot uvedkommende blant annet med adgangskontroll og kameraovervåkning på anlegg og administrasjonsbygg.

Vi benytter ikke lagring i skytjenester (cloud/hosted) utenfor EU, og systemleverandører overvåkes jevnlig.

Vi innhenter vandelsattest for ansatte som utfører arbeid relatert til sikkerhetsmakulering, og etterlever gjeldende regelverk for behandling av personopplysninger.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner