Favicon files not found
Bærekraftrapport 2017

Taranrød - Tønsberg

Anlegget ligger i et industriområde. Det ligger et område med stort biologisk mangfold i form av rik løvskog 500 meter fra anlegget.

Påvirkning

Området med biologisk mangfold ligger langt fra anleggets prosessområde, og anlegget har en vegetasjonsskjerm som grenser i områdets retning. Vurderingen er at det biologiske mangfoldet ikke påvirkes av aktiviteten ved anlegget.

 

Dette er et utdrag fra en større intern rapport, der vi har sett på hvordan anleggene våre påvirker det biologiske mangfoldet. 

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner