Favicon files not found
Bærekraftrapport 2017
Anlegg - _ra Milj_park

Industrialisering

NG-konsernet arbeider systematisk for å øke effektiviteten i alle ledd av verdikjeden. «NG Flyt» er vår betegnelse på industrialiseringen av virksomheten, og vårt mål er å skape det første reelt industrialiserte gjenvinningsselskapet i Norden.

Gjennom NG Flyt ser vi hele virksomheten som en sammenhengende kjede av aktiviteter og driftsprosesser, der vi kontinuerlig skal forbedre oss og tilføre verdi – for våre kunder, for våre ansatte, for våre eiere og for samfunnet. Industrialiseringen av vår virksomhet tar utgangspunkt i et tydelig kundefokus – på oppstrømskundens behov for effektive og bærekraftige avfallsløsninger, og nedstrømskundens etterspørsel etter resirkulerte råvarer til rett kvalitet.

Et viktig grunnlag for den videre industrialiseringen av kjernevirksomheten er at vi gjennom 2017 har rendyrket og to-delt vår forretningsmodell:

 1. Oppstrøm tjenesteleverandør: Vi skal være markedets ledende tjenesteleverandør for kundene i våre lokale oppstrømsmarkeder
 2. Industriell verdikjede: Vi skal være mest effektive produsenten av resirkulerte råvarer til kundene i våre globale nedstrømsmarkeder

 

 

Oppstrøm tjenesteleverandør

Den proffeste og mest innovative tjenesteleverandøren innen avfall

 • Lokalt tilpassede tjenester, definert av kundebehov.
 • Kontinuerlig forbedring basert på innovasjon og standardiserte tjenester og prosesser.
 • Ledende på HMS, kvalitet og kundetilfredshet.

 

Industriell verdikjede

Nordens mest effektive industrielle verdikjede for resirkulerte råvarer

 • Produksjon: Kontinuerlig forbedring, HMS og rett råvarekvalitet til nedstrømskundene.
 • Logistikk: Effektivitet og leveransepresisjon til egne anlegg og nedstrøms kunder.
 • Nedstrøm salg og trading: Salg av resirkulerte råvarer til best mulig pris.
 • På tvers av verdikjeden: Industrielt salg, optimering av varestrømmer, fleksibel kostnadsstruktur, sporbarhet og kontroll.

 

 • Innovasjon og bærekraft:
  • Markedsdrevet innovasjon for å møte kundenes behov og utvikle sirkulære løsninger.
  • Effektivitetsdrevet innovasjon for å sikre industrialisering og kontinuerlig forbedring.
 • Digitalisering av hele verdikjeden: «Order to cash», sporbarhet og kontroll. 
 • Verdiskaping for oppstrømskundene: Optimalisering av avfallsstrømmer, avfallsrom og logistikkløsninger gjennom kontinuerlig forbedring i partnerskap med kundene.  

 

I 2017 har vi gjennom NG Flyt gjort betydelige forbedringer i leveransekvalitet, driftseffektivitet, varestrømoptimering og råvarekvalitet. I 2018 fortsetter vi det kontinuerlige arbeidet med å industrialisere og forbedre våre prosesser, med hovedfokus på:

 • Effektive og tilpassede transportløsninger
 • Effektiv anleggsdrift med standardiserte driftsprosesser og kontinuerlig forbedring
 • Økt materialgjenvinningsgrad
 • Aktiv optimering og risikostyring
 • Sporbarhet og kontroll

Eksempel på NG Flyt: Innsamlingslogistikk
Norsk Gjenvinning styrer ca. 590 innsamlingsbiler, hvorav ca. 400 samler inn næringsavfall og ca. 190 kjører husholdningsavfall på kommunale kontrakter. For å sikre effektiv logistikk med god punktlighet og service har vi digitalisert og automatisert ruteplanleggingen og innarbeidet standardiserte prosesser for styring og oppfølging av biler og sjåfører. Våre kjørekontorer og sjåfører jobber etter LEAN-prinsipper som sikrer fokus på kontinuerlig forbedring gjennom regelmessig måling og oppfølging av drifts-KPIer.

Eksempel på NG Flyt: Anleggsdrift i NG
Norsk Gjenvinning har 38 behandlingsanlegg i Norge, og operatørene og skiftlederne bruker LEAN-metodikk for å sikre effektive, verdiskapende og trygge produksjonsprosesser. Anleggsdriften er navet i vår verdikjede, som skal sikre at vi kan tilby gode produkter med rett kvalitet til våre kunder. Vi legger stor vekt på stabilitet, kvalitet og kontinuerlig forbedring i den daglige driften.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner