Favicon files not found
Bærekraftrapport 2017
Bergen Miljøpark

Lokal tilstedeværelse med kunden i sentrum

Bærekraftige løsninger har etter hvert blitt et konkurranseparameter for mange virksomheter. Norsk Gjenvinning gjør bærekraftig avfallshåndtering og miljøvennlige industritjenester mulig for våre kunder. Hver eneste dag gjør våre medarbeidere en innsats for at kundenes ansvar og hverdag skal bli enklere. Våre lokale tjenester gir globale miljøeffekter.

Vi har cirka 40 lokasjoner i Norge, Sverige, Danmark og Storbritannia. Avfall oppstår lokalt, derfor holder vi til der de mange oppstrømskundene finnes.

Vi er også lokalisert i nærheten av storindustri – for eksempel på Herøya, hvor våre industritjenester er etterspurte.

Våre lokasjoner består av anlegg for omlasting, sortering og prosessering samt kjørekontorer og oppstillingsplasser/garasjer for biler og utstyr.

Vi drifter også privatmottak og gjenvinningsstasjoner for en rekke kommuner, og vi samler inn husholdningsavfall på oppdrag fra kommuner og interkommunale selskap i ca. 40 norske og svenske kommuner.

De siste årene har vi effektivisert vår anleggsstruktur gjennom å samlokalisere divisjoner og å slå sammen flere små anlegg. Vi har også investert i nye anlegg, for eksempel Øra Miljøpark i Fredrikstad hvor vi åpnet et metallsepareringsanlegg i 2012 og en ny shredder i 2014.

Vi utvikler hele tiden anleggene våre i en mer industriell retning, og prosessene blir stadig mer automatiserte og effektive.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner