Favicon files not found
Bærekraftrapport 2017

Endringer i styre og ledelse

Ved utgangen av 2017 bestod konsernets styre av styrets leder og seks styremedlemmer.

Ved utgangen av 2017 bestod konsernets styre av styrets leder og seks styremedlemmer, hvorav tre er representanter valgt av de ansatte. I 2017 bestod konsernledelsen av konsernsjef, tre konserndirektører med stabsansvar samt to divisjonsdirektører.

Oversikt over ledelsen og styret >

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner