Favicon files not found
Bærekraftrapport 2017

Medarbeidersamtale

Alle medarbeidere skal delta i systematiske og jevnlige medarbeidersamtaler med fokus på klare mål, oppfølging, evaluering og utvikling.

Medarbeidersamtalen utføres minst en gang per år, og flere har halvårlige statussamtaler for oppfølging og eventuelt korrigering av tiltak. Det daglige arbeidet gjennom året er en oppfølging og konkretisering av det som skjer i medarbeidersamtalen. Det blir minnet om gjennomføring av medarbeidersamtaler i nyhetsbrev, på informasjonsskjermer, og lignende. I tillegg er dette et tema på våre lederutviklingsprogram og kurs i arbeidsrett.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner