Favicon files not found
Bærekraftrapport 2017
Thomas Ekstrøm - Øra Miljøpark

95 prosent gjenvinning av biler

I 2015 økte EU gjenvinningskravet for kasserte biler. Nå skal 95 prosent av en bil gjenvinnes, hvorav 85 prosent materialgjenvinnes (en økning fra tidligere krav om 80 prosent). Norsk Gjenvinning håndterer om lag 35.000 av bilene som årlig kasseres i Norge. Dette gjør vi ved vårt anlegg i Fredrikstad, der vi både har et moderne fragmenteringsverk og et metallsepareringsanlegg. 

For å nå kravet om 85 prosent materialgjenvinning, har vi både satt i gang nye utviklingsprosjekter og utvidet tidligere innovasjon.

I 2015 startet vi å ta ut bilvinduer for å materialgjenvinne disse på samme måte som isolerglass. Dette er en produksjonslinje vi har utviklet i samarbeid med GLAVA®, og som bidrar med to prosentpoeng av kravet til materialgjenvinning. I tillegg sørger det for bærekraftig ressursutnyttelse av glasset, som tidligere ble deponert.

Vi har også gjennomført et SkatteFUNN-støttet innovasjonsprosjekt for å sikre mer høyverdig utnyttelse av den såkalte avfallsfraksjonen fra kasserte biler (altså det som ikke er jern eller metall, typisk plast, setetrekk, interiør, og lignende). Innovasjonsprosjektet resulterte i utvikling av metoder for bedre forbehandling og utsortering av spesielt metaller fra denne avfallsfraksjonen.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner