Favicon files not found
Bærekraftrapport 2018

Sertifiseringer

De enkelte selskapene i Norsk Gjenvinning-konsernet har i dag separate ISO-sertifikater. 

Per i dag er følgende selskaper sertifisert i henhold til standardene ISO 9001 (Kvalitet), ISO 14001 (Ytre miljø) og OHSAS 18001 (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø):

  • Norsk Gjenvinning AS
  • Norsk Gjenvinning Metall AS
  • Norsk Gjenvinning Industri AS
  • Norsk Gjenvinning Renovasjon AS
  • R3 Entreprenør AS (tidligere Norsk Gjenvinning Entreprenør AS)
  • Norsk Makulering AS
  • Norsk Gjenvinning m3 AS

Norsk Gjenvinning m3 AS og Norsk Gjenvinning Downstream AS er sertifisert i ISO 9001 og ISO 14001, mens Norsk Makulering AS er sertifisert i henhold til ISO 9001. Andre sertifikater som flere av konsernets selskaper innehar:

  • Start Bank
  • Sellicha
  • TransQ
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner