Favicon files not found
Bærekraftrapport 2018
Presserom (brukes kun av kommunikasjonsavdelingen)

Innsamling og logistikk

Norsk Gjenvinning-konsernet har en bilpark med ca. 440 større kjøretøy, og 180 vare- og administrasjonsbiler. Transportvirksomhet forurenser, og derfor arbeider vi kontinuerlig med å gjøre våre transport- og logistikkløsninger så effektive som mulig.

Gjennom NG flyt jobber vi kontinuerlig for å sikre effektiv logistikk. Vi har digitalisert ruteplanleggingen og innarbeidet standardiserte prosesser for styring og oppfølging av biler og sjåfører. Opplæring av kjøreledere og sjåfører er et viktig ledd i å sikre en effektiv drift. I tillegg gjennomfører vi jevnlig omlegging av ruter for å effektivisere innsamling, redusere behovet for unødig kjøring og bidra til reduserte utslipp.

På tvers av konsernet jobbes det kontinuerlig med Lean og kulturbygging, slik at vi sikrer kontinuerlig forbedring i alle ledd. Tavlemøter sikrer en tett dialog med våre sjåfører og gir dermed en god oversikt over «hvor skoen trykker». På den måten samler vi hele tiden forbedringsforslag som ofte bidrar til nye løsninger og forbedrer logistikken.

Vi arbeider også tett med kundene for å tilpasse løsninger og utstyr. Noen av de viktigste tiltakene for å nå målet om optimal logistikk er utstrakt bruk av komprimatorutstyr, samkjøring og samordning av innkjøp.

Moderne og miljøvennlig flåte
I 2018 benyttet vi gassdrevne biler til innsamling av husholdningsavfall i kommunene: Skien, Porsgrunn, Stavanger, Time, Rælingen, Enebakk, Lørenskog, Drammen, Svelvik, Lier, Øvre- og Nedre Eiker, Hurum, Røyken, Sande og Modum. Erfaringene er positive med hensyn til driftssikkerhet, og vi opplever at de nye motorene med ny Euro 6-teknologi gir ytterligere bedret drift. 45% av de ca. 190 tunge kjøretøyene som daglig samler inn husholdningsavfall i vår regi, kjører på biogass.

I desember 2016 signerte Norsk Gjenvinning Renovasjon AS (NGR) en ny kontrakt med Sarpsborg kommune om innsamling av husholdningsavfall. I anbudet stilte kommunen krav om Euro6 dieselbiler, men utfordret samtidig leverandørene om mer bærekraftige alternativer gjennom å vektlegge miljø høyt. Norsk Gjenvinning vant frem med en innsamlingsløsning basert på to elektriske biler, samt biogassdrift på øvrige biler som tømmer beholdere. 4. januar 2018 ble disse to bilene satt i drift og de foreløpige tilbakemeldingene har vært meget positive.

I løpet av 2017 signerte NGR og dets datterselskap i Sverige Nordisk Återvinning Service to ytterligere kontrakter hvor det skal benyttes helelektriske, store renovasjonsbiler. I løpet av 2018 vil vi sette i drift det som trolig er Sveriges første helelektriske renovasjonsbil som skal kjøre i Gøteborg sitt nordøstre område. I en ny kontrakt med Göteborg sydvästre har NGR forpliktet seg til å benytte seg av 5 helelektriske renovasjonskjøretøy. Oppstart av denne kontrakten vil være –1. mars 2020.

I tillegg har NGR inngått avtale med Avfall Sør om at det i løpet av 2019 skal settes i drift tre helelektriske renovasjonsbiler som hovedsakelig skal kjøre i sentrumsnære områder i Kristiansand kommune.

Norsk Gjenvinning-konsernet jobber kontinuerlig med å vurdere ny teknologi også innenfor innhenting og transport av næringsavfall. I 2018 ble den første krokbilen som går på flytende biogass (LBG) tatt i bruk. Dette var den første av sitt slag på norske veier. Gassbilen går i tjeneste i Vestfold og Telemark. Ytterligere tre slike biler er i bestilling, og vil bli satt i drift i Oslo-regionen før sommeren 2019. Det jobbes også opp mot leverandører på å ta frem løsninger for helelektriske lastebiler.

Komprimatorer

Sensorteknologi

Sensorer som både melder fyllingsgrad og gir sporbarhet vil snart være en realitet i både containere og avfallsbeholdere. Teknologien er i løpende utvikling og både typer og metoder testes ut. Men det er nok enda en liten stund til vi ser dette som standard i alt utstyr.

Les mer ›
Grønt Ansvar

Grønt Ansvar®

Grønt Ansvar® bidrar til at Norsk Gjenvinning sine kunder selv kan holde oversikt over KPI’er for avfallshåndteringen sin.

Les mer ›
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner