Favicon files not found
Bærekraftrapport 2018
Grønt Ansvar

Grønt Ansvar®

Grønt Ansvar® bidrar til at Norsk Gjenvinning sine kunder selv kan holde oversikt over KPI’er for avfallshåndteringen sin.

I idretten sier man at forbedring og gode resultater bare er mulig å oppnå om man setter tydelige mål og har løpende oppfølging av utviklingen. Vi tror det langt på vei er det samme på andre områder, og Grønt Ansvar® er nettopp et verktøy for å følge med på løpende utvikling av viktige KPI`er knyttet til avfallshåndtering. Dette kan være nøkkeltall som kildesorteringsgrad, kostnad pr. 1000 kg, snittvekt pr. tømming eller totalkostnad.

Grønt Ansvar® er et analyseverktøy tilrettelagt for våre kunder og leveres som en påloggingstjeneste. Her kan kundene både følge med på et overordnet nivå eller drille seg ned i detaljene. Videre er verktøyet tilrettelagt for å sammenstille data på ulike «nivåer», et godt eksempel på et slikt behov er dagligvare. Her trenger man kanskje både å se data for den enkelte butikk, for region, kjede eller totalt.

Grønt Ansvar® alene er ikke nok. Det er måten vi jobber med forbedring på som er det virkelige bidraget. Sammen med våre kunder jobber vi både med å sette forbedringsmål og gjennomføre forbedrings-tiltak. Ofte ser vi at det trigger til ekstra innsats når man ser sine egne resultater opp mot hva andre presterer. Det finnes mange eksempler på kunder som har øket sin kildesorteringsgrad med både 20 og 30% som følge av denne måten å jobbe på. Å se på disse dataene og bli enige med kunden om nye tiltak er ofte kjernen i vår kundedialog.

En annen fordel er at enkel tilgang på data ofte sparer kunden for mye unødig arbeid med datafangst i forbindelse med rapportering eller dokumentasjonskrav.
I tillegg til Grønt Ansvar® har vi også utviklet noe vi kaller «gratis avfallsrapport» som er en enklere variant, der kunden hver måned for tilsendt en avfallsrapport (pdf) med de viktigste dataene. For mange er dette mer enn nok.

Sammen med våre kunder jobber vi med løpende utvikling av både Grønt Ansvar® og arbeids-metodikken rundt optimalisering. Dette er selvsagt et svært viktig område der vi sammen med våre kunder kan bidra til miljøforbedring.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner