Favicon files not found
Bærekraftrapport 2018
Komprimatorer

Sensorteknologi

Sensorer som både melder fyllingsgrad og gir sporbarhet vil snart være en realitet i både containere og avfallsbeholdere. Teknologien er i løpende utvikling og både typer og metoder testes ut. Men det er nok enda en liten stund til vi ser dette som standard i alt utstyr.

Det som er en realitet er sensorer i avfallscomprimatorer. Norsk Gjenvinning har innført dette som standard i alle nye maskiner. SMART heter teknologien som både overvåker og varsler om fyllingsgrad, gir informasjon om hvor maskinen befinner seg og varsler eventuelle feil på maskinen.

Dette gir mange fordeler både miljømessig, økonomiske og driftsmessige gevinster. Man slipper å kontrollere fyllingsgrad, noe som ofte skjer på en manuell måte, eller uroe seg for om den holder til over helgen. Denne optimaliseringen resulterer i færre tømminger, som sparer miljøet samtidig som det gir økonomisk gevinst for kunden. Fjerndiagnostisering av eventuelle feil kan også spare unødige utrykninger for servicepersonell.

Norsk Gjenvinning har allerede introdusert Big Belly. En smart avfallsbeholder drevet av solenergi. Denne har også overvåking av fyllingsgrad samtidig som den komprimerer avfallet. Så langt har resultatene vært svært gode. Antallet tømminger har blitt redusert med 6-7 ganger, igjen med stor gevinst for miljøet.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner