Favicon files not found
Bærekraftrapport 2018

11. Bærekraftige byer og samfunn

God avfallshåndtering er en kritisk faktor for å sikre bærekraftige byer og samfunn. Norsk Gjenvinning bidrar til dette med gode løsninger og effektiv logistikk for å sikre forsvarlig avfallshåndtering med et minimalt klimaavtrykk.

I seksjonen om innsamling og logistikk kan du lese om hvordan vi utvikler en miljøvennlig bilpark og hvordan bruk av sensorteknologi kan redusere antall tømminger, og dermed redusere kjøring.

I tillegg til den daglige avfallshåndteringen bidrar Norsk Gjenvinning til bærekraftig byutvikling, for eksempel som bidragsyter til Oslo Kommunes arbeid med Campus Oslo og Innovasjonsdistrikt Hovinbyen, og som samarbeidspartner i utviklingen av Construction City sammen med blant andre OBOS og AF Gruppen.

For å lese mer om de delene av Bærekraftsrapporten som berører dette målet, er temaene uthevet i innholdsfortegnelsen til høyre på siden.  

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner