Favicon files not found
Bærekraftrapport 2018

12. Ansvarlig forbruk og produksjon

Det bærekraftsmålet der NGs virksomhet har aller størst påvirkning er nr. 12: Ansvarlig forbruk og produksjon.

Som Norges største gjenvinningsaktør håndterer Norsk Gjenvinning nærmere 2 millioner tonn avfall per år, som utgjør mellom 20 og 25 prosent av alt næringsavfall i Norge. Med en industriell tilnærming bidrar selskapet til sirkulærøkonomien gjennom gode sorterings- og innsamlingsløsninger og effektiv produksjon og salg av resirkulerte råvarer.

En av Norsk Gjenvinning sin største kundegruppe er bygg og anlegg som jobber for å øke materialgjenvinningsgraden sin på byggeplass og ta i bruk gjenvunnet materiale i nye bygg. For å bidra til økt materialgjenvinning jobber Norsk Gjenvinning blant annet med opplæring på byggeplass for å sikre god kildesortering, og med utvikling av nye gjenvinningsløsninger. I tillegg jobber vi med byggherrer og produsenter av byggematerialer for å skape nye muligheter for bruk av resirkulerte råvarer i nybygg. Noen av disse eksemplene kan du lese om i seksjonen om Innovasjon.

I tillegg til å jobbe direkte med våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere bruker vi også vår størrelse og posisjon til å fremme kunnskap og bevisstgjøring om praktiske og skalerbare løsninger for bedret ressursforvaltning. Og vi jobber næringspolitisk, både selvstendig og gjennom bransjeorganisasjoner, for å bidra til bl.a. utvikling og bruk av offentlige anskaffelser som en kritisk driver av forbedret ressursforvaltning, og økt transparens og rapportering som et viktig virkemiddel for å sikre at næringslivet tar ressursforvaltning på alvor.

For å lese mer om de delene av Bærekraftsrapporten som berører dette bærekraftsmål nr. 12, er temaene uthevet i innholdsfortegnelsen til høyre på siden.  

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner