Favicon files not found
Bærekraftrapport 2018

13. Stoppe klimaendringene

Norsk Gjenvinnings virksomhet bidrar også til bærekraftsmål nr 13: Stoppe klimaendringene.  Ved å løfte ressursene oppover avfallspyramiden, fra deponi og forbrenning til materialgjenvinning og gjenbruk, bidrar vi til lavere klimaavtrykk gjennom redusert uttak og produksjon basert på jomfruelige råvarer.

I tillegg jobber vi kontinuerlig med å sikre mer effektiv og miljøvennlig logistikk og produksjon, for å minimere vårt eget klimaavtrykk.

For å lese mer om de delene av Bærekraftrapporten som berører dette målet, er temaene uthevet i innholdsfortegnelsen til høyre på siden.  

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner