Favicon files not found
Bærekraftrapport 2018

Endringer i styre og ledelse

Ved utgangen av 2018 bestod konsernets styre av styrets leder, nestleder og fem øvrige styremedlemmer, hvorav tre er representanter valgt av de ansatte.

I 2018 bestod konsernledelsen av konsernsjef, tre konserndirektører med stabsansvar, fire divisjonsdirektører, samt en direktør for oppstrøm salg/logistikk.

Oversikt over ledelsen og styret >

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner