Favicon files not found
Bærekraftrapport 2018
Det finnes ikke søppel mer

Det finnes ikke søppel mer.

Norsk Gjenvinnings virksomhet har alltid vært tuftet på sirkulærøkonomi. Alle våre aktiviteter tar utgangspunkt i at avfall er en ressurs som skal håndteres høyest mulig oppover i ressurspyramiden. Vi mener at reell bærekraftig utvikling og det sirkulære samfunnet er fremtidens løsning på verdens ressursproblem. Det er derfor vi sier at det finnes ikke søppel mer.

Vårt tydeligste budskap er at «Det finnes ikke søppel mer». Dette gjenspeiler vår visjon om avfall som løsningen på fremtidens ressursproblem. Materialer som allerede er i omløp må inngå i så nær evig kretsløp som mulig. Gjennom avfallsreduksjon, gjenbruk og materialgjenvinning for produksjon av resirkulerte – fornybare - råvarer kan bransjen bli en reell – og høyst nødvendig – konkurrent til utvinnere av jomfruelige ikke-fornybare ressurser.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner