Favicon files not found
Bærekraftrapport 2018
Bærekraft Bilde fra gipsgjenvinningsanlegget til Norsk Gjenvinning på Holmestrand.

Sirkulærøkonomi i praksis

Allerede i 1964 startet vi med gjenvinning av returpapir, og vårt første sorteringsanlegg ble etablert tidlig på 80-tallet. Siden 2014 har vi intensivert vår satsing på bærekraftig utvikling for å ta en ledende posisjon i Norge innenfor sirkulærøkonomi. Det gjør vi i nært samarbeid med våre kunder og andre aktører i verdikjeden.

Vi ønsker å ivareta en ledende rolle innenfor utviklingen av sirkulærøkonomiske løsninger. Dette utviklingsarbeidet gjør vi ofte i samarbeid med andre bedrifter eller institusjoner, ved å samle hele verdikjeden. Vi samarbeider også stadig mer på tvers, og med nye aktører som ikke er en del av avfallsbransjen. Forretningsmodeller som klekkes ut gjennom slike partnerskap representerer ofte det vi omtaler som reell bærekraft – der løsningen gir et positivt bidrag til både miljøet, samfunnet og bedriftenes lønnsomhet.

I 2018 har vi også sett at ved å være i front på å tilby markedet bærekraftige løsninger, har vi samtidig tiltrukket oss partnere, kunder og samarbeidsclustre som ønsker å jobbe med oss, fordi vi deler samme verdier og samme ønske om å finne løsninger som ligger i skjæringspunktet mellom lønnsomhet og klimagevinst. Vi erfarer i praksis ar bærekraft skaper konkurransekraft.

Å lykkes med å hente ut verdien i avfall

Sortering er første ledd i å lykkes med å utnytte ressursene som ligger i avfall. Å kunne produsere råvarer av avfall som er rene og av høy kvalitet, krever at verdiskapingen skjer allerede ute hos kunden, når det sorteres. Det danner grunnlaget for videre prosessering av avfallet, før det sendes videre som råvarer til våre nedstrømskunder, og blir til nye produkter.

Les mer ›
Bærekraft

Gipsgjenvinning

Et internasjonalt samarbeid på tvers av kontinenter har bidratt til at vi har skapt en reell konkurrent til jomfruelig gipspulver, som blant annet importeres fra gruver/dagbrudd og kullkraftverk sør i Europa. I 2018 så New West Gipsgjenvinning AS dagens lys, et resultat av et felles samarbeid, med den Kanadiske aktøren New West Gyspum Recycling. Vår Kanadiske partner står for teknologien og Norsk Gjenvinning har sikret infrastruktur, kompetanse og tilgang på avfallsstrømmer. Og ikke minst kunder til de resirkulerte råvarene fra gipsgjenvinnings-anlegget.

Les mer ›
Bærekraftrapport 2018

70 % materialgjenvinning av byggavfall

I 2020 kommer EU-kravet om 70% materialgjenvinning av bygningsavfall. Å møte dette kravet, vil kreve en betydelig innsats fra hele verdikjeden. I dag materialgjenvinnes ca. 40% av bygningsavfall i Norge. En økning på ca. 30%-poeng kan ikke oppnås om vi ikke tenker nytt. Utvikling av nye løsninger for bygningsavfall har derfor hatt fokus for Norsk Gjenvinning i 2018.

Les mer ›
Bærekraft

Innovasjonsdistrikt Hovinbyen & Construction City

I 2018 initierte Oslo Kommune etableringen av tre innovasjonsdistrikter i Oslo. Et av disse, Innovasjonsdistrikt Hovinbyen, er utpekt som et innovasjonsområde for sirkulærøkonomi og utvikling av fremtidens byggenæring. Norsk Gjenvinning har engasjert seg i prosessen, i et forsøk på å spille inn faktorer som vi mener er relevante om man skal lykkes med en slik satsning. Satsningen til Oslo Kommune ble formelt vedtatt av Byrådet i mars 2019.

Les mer ›
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner