Favicon files not found
Bærekraftrapport 2018

Å lykkes med å hente ut verdien i avfall

Sortering er første ledd i å lykkes med å utnytte ressursene som ligger i avfall. Å kunne produsere råvarer av avfall som er rene og av høy kvalitet, krever at verdiskapingen skjer allerede ute hos kunden, når det sorteres. Det danner grunnlaget for videre prosessering av avfallet, før det sendes videre som råvarer til våre nedstrømskunder, og blir til nye produkter.

Gjennom et partnerskap med en stor byggentreprenør utarbeidet vi i 2018 en metodikk, der kunden og deres underleverandører gjennomgår et eget kurs spesielt utviklet for å oppnå 100% sorteringsgrad på byggeplass. Da vi gikk ut av 2018 hadde kunden oppnådd målet sitt. Sortering er utgangspunktet for å ha rene råvarer for å skape verdi av avfall, og danner grunnlag for at avfallsstrømmene kan materialgjenvinnes.  

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner